De opbouw van je energiekosten zijn in 2017 veranderd. Als leverancier hebben we niet op alle kosten invloed. Gas is bijvoorbeeld duurder geworden en de energiebelastingen zijn opnieuw vastgesteld door de overheid. De netbeheerkosten worden bepaald door de netbeheerder. Hoe je energiekosten precies zijn opgebouwd leggen we graag aan je uit.

Je energierekening is in vier delen op te splitsen:
•    Leveringskosten voor de daadwerkelijk geleverde elektriciteit en gas
•    Energiebelasting en ODE
•    Netbeheerkosten
•    Btw

Alle prijscomponenten stijgen ten opzichte van 1 juli 2016, behalve de levering en netbeheerkosten van elektriciteit. De totale kosten voor elektriciteit en gas stijgen, op basis van gemiddeld verbruik van een huishouden* en variabele leveringsprijzen, met 3% ten opzichte van 1 juli 2016. 

Besparen op gasverbruik

De stijging hangt dus vooral samen met je gasverbruik. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om je gasverbruik te beperken. In een apart artikel hebben we een aantal subsidiemogelijkheden voor je op een rij gezet, waarmee je energiebesparende maatregelen kunt nemen.

De componenten toegelicht:

Leveringsprijzen
Uitgaande van variabele leveringsprijzen (en wederom het ‘gemiddelde verbruik’) daalt het bedrag dat een huishouden kwijt is aan de levering van elektriciteit met ruim 2%. Gas stijgt echter bijna 5% ten opzichte van 1 juli 2016. Na jarenlange dalingen zien we dat de energieprijzen op de handelsmarkten aan het stijgen zijn. Deze ontwikkeling zie je terug in onze leveringsprijzen.

Energiebelastingen
De overheid heeft de energiebelastingen voor 2017 vastgesteld.  De geheven energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) is opnieuw gestegen. Vooral de belastingen voor gas zijn omhoog gegaan. Het grootste deel van je energierekening hangt samen met gasverbruik. Vandaar dat het bedrag dat je aan energiebelasting betaalt, stijgt. Ten opzichte van 1 juli 2016 praten we over een stijging van bijna 4% voor een huishouden met een gemiddeld verbruik. 

Netbeheerkosten
Voor het eerst in 3 jaar stijgen ook de netbeheerkosten, de kosten op je energierekening die door DELTA worden afgedragen aan de netbeheerder. De netbeheerkosten voor elektriciteit dalen met ongeveer 3%. De netbeheerkosten voor gas stijgen echter met 13%. 

Opbouw energiekosten in beeld

Door alle percentages begint het je misschien wel te duizelen. Daarom hebben we alle onderdelen van de energierekening  in één ‘huisafbeelding’ samengebracht. Zo zie je precies hoeveel een gemiddeld huishouden waarvoor betaalt per 1 januari 2017. De procentuele verdeling in het huis geeft aan welke percentages van de energierekening je aan wie betaald. 

delta energiekosten in beeld

* Onder een ‘gemiddeld verbruik’ wordt in de energiewereld verstaan een huishouden met een verbruik van 3.500 kWh elektriciteit en 1.800 m³ gas op jaarbasis.