Energiebelastingen


Welke, waarom en hoeveel?

Om je aan te zetten tot energiebesparing en om de ommezwaai naar duurzame energie te bekostigen heft de overheid energiebelasting. In 2020 moet 14% van de energie die wij in Nederland gebruiken duurzaam opgewekt zijn. De overheid heft twee soorten energiebelasting:

•    Energiebelasting 
•    Opslag Duurzame Energie (ODE)

Daarnaast betaal je ook btw over je energierekening.
Voor een gemiddeld huishouden (met een verbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 1.450 m³ gas) vormen de belastingen (Energiebelasting, ODE en btw) ruim 40% van je totale energierekening.
 

Stijgende lijn
De Energiebelasting en ODE vertonen de laatste jaren een sterk stijgende lijn. Die lijn zet de komende jaren door. Daardoor stijgt bij veel huishoudens en bedrijven het totaalbedrag op de jaarnota. 

Om die stijging te illustreren hebben we de verschillen tussen 2017en 2018 voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 1.450 m3 gas voor je op een rijtje gezet.
 

  1-1-2017 1-1-2018
Energiebelasting gas €442,91 €456,19
Energiebelasting elektriciteit €367,72 €379,63
ODE gas €27,90 €50,00
ODE elektriciteit €26,86 €47,92
Totaal energiebelasting en ODE €865,39 €933,74
Stijging energiebelasting en ODE in 2018 ten opzichte van 2017   €68,35

Energiebelasting
De overheid heft energiebelasting om te zorgen dat je bewuster en zuiniger met energie om gaat.
Energiebelasting:

•    is verbruiksafhankelijk (als je meer gas en/of elektriciteit verbruikt betaal je meer Energiebelasting)
•    krijg je gedeeltelijk weer terug als de elektriciteitsaansluiting zich bevindt in een pand met woon- of verblijfsfunctie (vrijwel alle woningen en bedrijfspanden). Dat heet ‘Vermindering Energiebelasting’ en is in 2018 een bedrag van € 373,33 (inclusief btw) per 12 maanden.

Opslag Duurzame Energie (ODE)
De ODE is een milieubelasting die de overheid heft. Ook deze heffing wordt geheven over de werkelijk verbruikte hoeveelheden gas en elektriciteit. De ODE is dus ook verbruiksafhankelijk en beweegt mee met je energieverbruik.

btw
Naast Energiebelasting en ODE betaal je over je energierekening 21% btw. Die betaal je over de volgende onderdelen van de energierekening:

•    over de door jou verbruikte energie (elektriciteit en gas)
•    de netbeheerkosten van de netbeheerder (in Zeeland: Enduris)
•    de Energiebelasting
•    de ODE

Je leest het goed, je betaalt dus óók btw over de energiebelasting en de ODE. Als de energiebelasting en ODE stijgen, dan betaal je daarover dus ook meer btw. Omdat de energiebelasting en ODE verbruiksafhankelijk zijn, is de btw dat dus ook.  Alleen de netbeheerkosten zijn vaste kosten die niet verbruiksafhankelijk zijn.

Hieronder vind je de actuele tarieven van de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE).

Energiebelasting elektriciteit (per kWh)

 

2018

 

2017

 
Totaal verbruik (per aansluiting, per 12 maanden) excl. btw incl. btw excl. btw incl. btw
Zone 1 ( 0 - 10.000 kWh) € 0,10458 € 0,12654 € 0,10130 € 0,12257
Zone 2 ( 10.000 - 50.000 kWh) € 0,05274 € 0,06382 € 0,04901 € 0,05930
Zone 3 ( 50.000 - 10 mln. kWh) € 0,01404 € 0,01699 € 0,01305 € 0,01579

 

Energiebelasting gas (per m³)

  2018  

2017

 
Totaal verbruik  (per aansluiting, per 12 maanden)  excl. btw incl. btw excl. btw incl. btw
Zone 1 (0 - 170.000 m3) € 0,26001 € 0,31461 € 0,25244 € 0,30545

 

Opslag duurzame energie elektriciteit (per kWh)

 

2018

 

2017

 
Totaal verbruik  (per aansluiting, per 12 maanden) excl. btw incl. btw excl. btw incl. btw
Zone 1 (0 - 10.000 kWh) € 0,01320 € 0,01597 € 0,00740 € 0,00895
Zone 2 (10.000 - 50.000 kWh) € 0,01800 € 0,02178 € 0,01230 € 0,01488
Zone 3 (50.000 - 10 mln. kWh) € 0,00480 € 0,00581 € 0,00330 € 0,00399

 

Opslag duurzame energie gas (per m³)

  2018  

2017

 
Totaal verbruik (per aansluiting, per 12 maanden) excl. btw incl. btw excl. btw incl. btw
Zone 1 (0 - 170.000 m3) € 0,02850 € 0,03449 € 0,01590 € 0,01924