Hier vind je informatie over nota's en betalingen, onder andere betalen via automatische incasso, betalen vanuit het buitenland, ons incassobeleid
en hulp bij schulden.

Wil je je termijnbedrag aanpassen, je (jaar)nota inzien, je rekeningnummer wijzigen of automatische incasso aanvragen? Regel het snel en eenvoudig via MijnDELTA.

Je DELTA nota

 • Je ontvangt een nota waarop alle energie- en kabelproducten staan vermeld die je bij DELTA afneemt
 • Je betaalt maandelijks een termijnbedrag voor je energie- en kabelproducten bij DELTA
 • Je ontvangt één keer per jaar een jaarnota van ons voor de geleverde producten.

Ben je al klant van DELTA voor bijvoorbeeld kabel en ben je overgestapt naar DELTA voor elektriciteit en/of gas? Dan ontvang je de jaarnota voor energie in dezelfde maand als de nota voor kabel. Ben je recentelijk overgestapt naar energie van DELTA en maak je geen gebruik van andere producten en diensten? Dan ontvang je de jaarnota dertien maanden na je overstapdatum.

DELTA verzorgt de facturering voor:

 • DELTA Energie B.V. voor de levering van elektriciteit en gas, serviceproducten zoals de huur van een cv-ketel, en je radio & televisiepakket
 • De netbeheerder voor de netbeheerkosten van elektriciteit en gas. In Zeeland is dit Enduris.
 • De overheid voor energieheffing ODE (opslag duurzame energie), precario (belasting door gemeente) en btw

Je DELTA Fiber Nederland B.V. nota

Op de nota die je ontvangt van DELTA Fiber Nederland B.V. vind je de kosten van:

 • Extra digitale TV-pakketten
 • Internet
 • Telefonie

Betalingsmogelijkheden

Je kunt bij DELTA betalen via automatische incasso, acceptgiro en digitale nota. Je kunt snel en eenvoudig je betaalwijze aanpassen via MijnDELTA.

Automatische incasso bij DELTA aanvragen 

Automatische incasso bij ZeelandNet aanvragen  

 

Betaal je via internet bankieren?

Wil je niet via automatische incasso betalen, maar betaal je liever via internet bankieren, dan vragen wij je aandacht voor het volgende:
Bij ontvangst van een nota per post brengen we per maand €2,50 inclusief BTW in rekening. 

Bij ontvangst van een digitale nota per e-mail kun je ook gemakkelijk en snel met iDEAL betalen, gewoon binnen de vertrouwde omgeving van het internetbankieren van uw eigen bank. U betaalt het notabedrag dan direct via de button in de e-mail. 

 • Optie acceptgiro: hierbij wordt automatisch gevraagd om het 16-cijferig betalingskenmerk in te vullen. Dit betalingskenmerk vind je op onze acceptgiro.
 • Optie bankgiro: hier kun je het 16-cijferig betalingskenmerk vermelden. Dit betalingskenmerk vind je op onze acceptgiro.

Op deze wijze help je ons je betaling snel en correct te verwerken.

Iedere maand ontvang je van DELTA een nota voor de producten en diensten die je bij ons afneemt. Iedere maand gaat het om hetzelfde bedrag omdat het een voorschot betreft. Zou het niet makkelijk zijn als je termijnbedrag iedere maand automatisch afgeschreven wordt of als je de nota digitaal ontvangt? DELTA biedt je dat betaalgemak! Via automatische incasso.

Automatische incasso bij DELTA aanvragen 

Automatische incasso bij ZeelandNet aanvragen  

Wij verzoeken je de volgende codes te gebruiken voor je betalingen aan Delta vanaf een buitenlands rekeningnummer:

•IBAN-code:  NL86 INGB 0007 1481 48
•BIC-code: INGBNL2A

Je regelt je betalingen ook eenvoudig via automatische incasso.

English

For payments from your foreign bank account, please use the following details:

 • •IBAN-code:  NL86 INGB 0007 1481 48
  •BIC-code: INGBNL2A

You may also pay by standing order.

Deutsch 

Wir bitten Sie freundlich, ab heute die nachfolgenden Codes für Ihre Zahlungen zu verwenden:

•IBAN-code:  NL86 INGB 0007 1481 48
•BIC-code:   INGBNL2A

 Sie können bei DELTA natürlich auch per Lastschrifteinzug bezahlen.

Français

Nous vous prions d'utiliser à partir de maintenant les codes suivants pour vos payements d'un compte étranger.

•IBAN-code:  NL86 INGB 0007 1481 48
•BIC-code: INGBNL2A

Vous pourrez régler simplement vos comptes par encaissement automatique.

Kun je de nota niet binnen de gestelde termijn betalen? Wij vinden het belangrijk dat je ons hierover tijdig informeert, zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. Bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling. In sommige gevallen starten we met een incassotraject.

Het incassotraject start met het versturen van een herinnering en kan eindigen met het stopzetten van de levering of het afsluiten van de diensten die je bij ons afneemt. Daartussenin zitten nog een aantal stappen waarmee je kunt voorkomen dat je geen elektriciteit, gas of kabel meer ontvangt. Hieronder tref je de stappen aan met de bijbehorende kosten:

Elektriciteit/gas en kabeldiensten

Stap  Kosten
Herinnering  -
Aanmaning  € 17,50
Brief stoppen leveren diensten  -
Eventuele afsluiting kabel  -
Nota voor de afsluitkosten kabel*  € 75,-
Eventuele afsluiting elektriciteit en/of gas door uw netbeheerder  -
Indiening bij de deurwaarder en in rekening brengen  Rente en incassokosten

Betalingsherinnering

Je hebt betaald en ontvangt toch een betalingsherinnering? In dat geval is er niets aan de hand, je kunt de betalingsherinnering als niet verstuurd beschouwen.

Ontvang je hierna voor dit bedrag toch nog een aanmaning, neem dan contact op met onze Klantenservice. Indien je niet tijdig betaalt, loop je het risico dat je wordt afgesloten voor elektriciteit, gas of radio en tv!

Heraansluitkosten

Je bent afgesloten en je wilt weer worden aangesloten? We regelen dit zodra je het openstaande saldo hebt voldaan.

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Ons beleid richt zich erop dat eventuele schulden beperkt blijven. In onze incasso correspondentie houden we je op de hoogte over hoe je afsluiting op basis van wanbetaling kunt voorkomen. Is het in je situatie niet mogelijk om je nota's van DELTA te betalen? Wij willen je dan graag van dienst zijn.

Hulp bij schulden

DELTA en de Vereniging Zeeuwse Gemeenten slaan de handen ineen om je optimale hulp bij schuld te bieden. We bieden je de volgende mogelijkheden:

 • Een betalingsregeling
 • Schuldhulpverlening

Betalingsregeling

In bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld bij een jaar- of eindnota, kun je een betalingsregeling treffen met ons. Je kunt dan gespreid betalen. Dit kan alleen wanneer je schuld 300 euro of meer bedraagt, bovendien mag het minimale maandelijkse aflossingsdeel niet lager zijn dan 50 euro. Neem voor de mogelijkheden contact op met ons.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening bemiddelt tussen jou en de schuldeisers. Denk hierbij aan schuldsanering waarmee je maandelijks een gedeelte van je schuld aflost. De instantie die je hulp biedt kijkt ook meteen naar de oorzaken van je schulden en geeft advies om nieuwe schulden te voorkomen. Hierop vind je ook de adressen waar je terecht kunt voor het aanvragen van schuldhulpverlening.

Wij kunnen je helpen als:

 • Je kunt aantonen dat je je hebt aangemeld voor schuldhulpverlening via je gemeente. De gemeente mag je verzoek dan niet hebben afgewezen;
 • Je kunt aantonen dat je een verzoek tot toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen hebt gedaan. Dit kan alleen als je verzoek hiertoe nog niet is afgewezen;
 • Je met een medische verklaring, van een arts die niet je behandelend arts is, kunt aantonen dat het beëindigen van het leveren van gas en elektriciteit zeer ernstige gezondheidsrisico's tot gevolg heeft voor jou of je huisgenoten

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over schuldhulpverlening in je gemeente op de site van NVVK.

Vragen?

Aan bovenstaande mogelijkheden zijn voorwaarden verbonden. Neem voor meer informatie hierover en het incassobeleid in het algemeen contact op met onze Klantenservice.

Heb je een klacht? Wij doen er alles aan om deze op te lossen. Blijft de klacht bestaan, of ben je het niet eens met een voorgestelde betalingsregeling, dan kun je dit melden bij de geschillencommissie.

De afhandeling van klachten en geschillen, en de aanwezigheid van regelingen hiervoor is bij energiebedrijven en de overheid een belangrijk aandachtspunt. Ook DELTA hecht veel waarde aan een goede afhandeling van klachten.

Een klacht

Ben je als klant van DELTA niet tevreden over de dienstverlening, dan kun je daarover op verschillende manieren een klacht indienen:

 • Via het online klachtenformulier
 • Via de afdeling Klantenservice: 0118 - 22 55 00 (normaal tarief, telefonie klanten van ZeelandNet bellen gratis)
 • Of schriftelijk. Kijk hier voor onze adresgegevens.

De afdeling Klantenservice behandelt de binnengekomen klachten. DELTA besteedt veel aandacht aan het juist en snel oplossen van klachten. Klachten kunnen immers ook leiden tot een optimalisering van de dienstverlening.

DELTA is aangesloten bij de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven voor consumenten, de Geschillencommissie Grootverbruikers Elektriciteit en bij de Geschillencommissie Zakelijke Klanten voor gas.

De Geschillencommissie Energie en Water

Wanneer je als consument een geschil hebt met je energiebedrijf of waterbedrijf en je komt er samen niet uit, kun je de hulp inroepen van de Geschillencommissie Energie en Water. De commissie is ingesteld door de Stichting Consumentenklachten.

Meer informatie, zoals het reglement en de hele procedure, vind je op www.sgc.nl. Op www.vewin.nl en www.energienederland.nl vind je informatie over de leden van deze verenigingen, waaronder DELTA.

Adresgegevens

Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tel: 070-310 53 10
Fax: 070-365 88 14