29 - 11 - 2018

AMC stopt met doorgifte

AMC zendt op 31 december 2018 voor het laatst uit in de Benelux. AMC maakt momenteel onderdeel uit van het Pluspakket bij DELTA (via kanaalnummer 311).
AMC heeft eigenhandig de contracten met de distributeurs opgezegd. Het is dus de beslissing van AMC zelf te stoppen met de doorgifte van het tv-kanaal.