27 - 02 - 2017

Zeeuws energieakkoord:

samen werk maken van energiebesparing

Begin februari hebben 25 Zeeuwse partijen het Zeeuws energieakkoord ondertekend. Met dit akkoord worden de krachten gebundeld om samen werk te maken van energiebesparing en renovatie in de particuliere woningbouw. Ook DELTA neemt zijn verantwoordelijkheid. 

Harko Buringh, Manager Business Unit Retail van DELTA, is blij met alle handtekeningen. “Onze gezamenlijke doelstelling is helder en ambitieus: alle huizen in Zeeland moeten uiterlijk in 2045 energieneutraal zijn. In het landelijke energieakkoord ligt diezelfde doelstelling in 2050. Wij zullen dus snel gezamenlijk in beweging moeten komen.” 

Bang dat het bij een papieren document blijft is Buringh dan ook niet. “Het vertrouwen tussen de partijen is groot en de lijntjes zijn kort. Iedereen brengt zijn eigen kennis en expertise in en gaat daarmee de woningeigenaar stimuleren en helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.”

Omdat de huiseigenaar zelf blijft bepalen welke acties hij daadwerkelijk onderneemt moeten de ondertekenaars van het Zeeuws energieakkoord de drempel zo ver mogelijk verlagen. “Iedereen moet in staat gesteld worden om energie te kunnen besparen. Binnen de samenwerking richten wij ons daarom vooral op het actief verzorgen van informatie over energieverbruik en duurzame energieopwekking in Zeeland. Met de Slim Wonen App en de gratis DELTA Inzicht toepassing voor klanten met een Slimme Meter, maken we het voor jou makkelijker om het energieverbruik te monitoren. Daarnaast werken we de mogelijkheden uit om DELTA Woningadvies voor alle Zeeuwen beschikbaar te maken.”

Naast het geven van voorlichting over  het verduurzamen van de energievoorziening door energiebesparing noemt Buringh het vanzelfsprekend dat DELTA ook het goede voorbeeld geeft. We leveren uitsluitend 100% groene stroom uit wind en biomassa. Op de lange termijn zien we de elementen wind, zon en water ook als de onuitputtelijke bronnen van energie. Op grote schaal, maar misschien nog wel belangrijker ook lokaal. Stroom die duurzaam is opgewekt in jouw streek, stad, dorp, wijk of straat!”