Evides Waterbedrijf zet zich in voor een continue levering van betrouwbaar drinkwater. Hiervoor is onderhoud aan het leidingnet noodzakelijk. Geplande werkzaamheden worden tijdig kenbaar gemaakt middels een kaartje in de bus. Helaas zijn verstoringen in de drinkwatervoorziening niet volledig te voorkomen.
 

Storing melden

Bel naar DELTA Netwerkgroep voor het melden van je storing op 0113 - 74 11 00.

Actuele waterstoringen en kookadviezen

Kijk voor alle actuele waterstoringen en kookadviezen op www.waterstoring.nl

Voor meer algemene informatie: