Waar zet DELTA Zeelandfonds zich voor in?

Het DELTA Zeeland Fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo een directe bijdrage aan de Zeeuwse samenleving.

We doen dit door initiatieven te ondersteunen die Zeeland en de Zeeuwen vooruit helpen. En die een structureel effect hebben in alle lagen van de maatschappij. Nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten die een nieuwe fase ingaan, hebben een bijzondere aandacht van het fonds.

Aanvraag indienen

Zeelandfonds windmolen
Zeelandfonds schip

 

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. Onze aandacht gaat daarom uit naar projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid.

Het fonds is opgericht per 1 oktober 2008 en ondersteunt vanaf 1 januari 2009 de eerste projecten.

Aanvragen kunnen worden ingediend ten behoeve van projecten die:


  • bijdragen aan het realiseren van één of meerdere van de DELTA Zeeland Fonds doelstellingen
  • aansluiten op de aandachtsgebieden 

  • voldoen aan de algemene criteria

Let op:


  • de aanvraag kan alleen worden ingediend via het aanvraagformulier. U dient vooraf de quickscan in te vullen.
  • de aanvraag volgt een vooraf vastgestelde procedure

Aanvraag indienenAndere fondsen

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het DELTA Zeelandfonds.

Veelgestelde vragen

Contact

Neem contact met ons op.

contact