Andere fondsen

Uw aanvraag kunt u misschien ook indienen bij andere fondsen. Hieronder treft u een selectie aan van landelijke of regionaal opererende fondsen:

ZB│ Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

ZB is het hart van kennis, informatie en cultuur in Zeeland. Het project Fondsen en Subsidies is bedoeld om Zeeuwse professionals en vrijwilligers in de zorg, welzijn en cultuur een selectie te bieden van de meest relevante Zeeuwse en nationale fondsen en subsidies. Professionals en vrijwilligers uit Zeeland kunnen advies op maat krijgen. dezb.nl/fondsen