Wie zit er achter het DELTA Zeeland Fonds?


Het fonds is een initiatief van DELTA. 

DELTA beoordeelt zelf of de aanvragen voldoen aan de criteria. 

 

Waarom heeft DELTA het DELTA Zeeland Fonds opgericht?


Hiermee wil DELTA zijn betrokkenheid met Zeeland nog verder vormgeven en uitdrukken. Hiervoor is een gestructureerde en professionele aanpak nodig in de vorm van het fonds. 

 

Wie kan er een aanvraag doen?


We hanteren specifieke criteria. In de kern gaat het om non-profit organisaties die initiatieven ondernemen die de ontwikkeling en vitalisering van de Zeeuwse samenleving nastreven. 

 

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Dit doet u via onze website. 

 

Hoe beoordelen jullie of ik wel of geen ondersteuning krijg?

  •  We maken een selectie op basis van onze criteria
  •  Het DELTA Zeeland Fonds beoordeelt vervolgens de overgebleven aanvragen op basis van uniekheid en impact van het project, spreiding over de aandachtsgebieden, de gevraagde bijdrage et cetera

 

Hoe lang duurt het voordat ik iets hoor?


Het bestuur vergadert elke twee maanden om aanvragen te bespreken en beslissingen te nemen. Het bestuur streeft ernaar om uw aanvraag in de eerstvolgende maar uiterlijk in de tweede vergadering te behandelen. Dit betekent dat u na maximaal vier en een halve maand bericht krijgt. 

 

Wanneer krijg ik het geld?


30 dagen voor de start van het project kunt u uw factuur sturen. Wij maken het geld dan zo snel mogelijk naar u over. Het is wel belangrijk dat alle formele documenten getekend zijn en de afspraken zijn vastgelegd. 

 

Welke tegenprestatie verlangen jullie? 


We verlangen altijd een vermelding van onze donatie. Dit door het plaatsen van ons logo op uw uitingen. Daarnaast bekijken we per donatie of we een tegenprestatie willen. De tegenprestatie wordt altijd samen met de organisatie bepaald. 

 

Hoe vaak kan ik een aanvraag doen?


U kunt één keer per kalenderjaar een aanvraag indienen. Als de aard van het project hierom vraagt heeft u de mogelijkheid, om voor maximaal drie jaar ondersteuning aan te vragen. 


 

Ga terug naar de informatiepagina