DELTA N.V. streeft ernaar om op deze website en op andere websites in het beheer van DELTA correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de websites onvolledig of onjuist is. DELTA N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de websites leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. DELTA N.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Cookies

Net als veel websites maakt DELTA gebruik van cookies. Zowel op DELTA.nl als op andere websites in het beheer van DELTA. Lees meer over cookies en de cookies die wij plaatsen.

Market Report

DELTA Energy B.V. verstrekt klant marktinformatie via het market report, maar zal nimmer adviezen geven en de verstrekte marktinformatie zal nimmer gekenschetst kunnen worden als het verstrekken van adviezen of het doen van aanbevelingen. DELTA Energy B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie uit het market report door klant, dan wel met de onmogelijkheid van klant om het market report of de daarin geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.


De informatie in het market report is gebaseerd op bronnen die DELTA Energy B.V. als betrouwbaar acht. DELTA Energy B.V. streeft ernaar om in het market report correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie in het market report onvolledig of onjuist is. DELTA Energy B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. Niets uit het market report mag in enige vorm gereproduceerd worden zonder toestemming vooraf van DELTA Energy B.V.